DILLUNS DE LA SETMANA XXX DURANT L'ANY / I


Lectura primera Rm 8,12-17
Hem rebut un esperit que ens ha fet fills
i ens fa cridar: «Abbà, Pare!»
Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Roma
Germans, nosaltres tenim un deute, però no amb la carn, que ens obligaria a viure com demana la carn. Perquè si visquéssiu així, moriríeu; en canvi, si per l'Esperit feu morir les obres pròpies de la carn, viureu.
Tots els qui viuen portats per l'Esperit de Déu són els fills de Déu. Perquè vosaltres no heu rebut pas un esperit d'esclaus que us faci viure una altra vegada en el temor, sinó un esperit que ens ha fet fills i ens fa cridar: «Abbà, Pare!» Així l'Esperit s'uneix personalment al nostre esperit per donar testimoni que som fills de Déu. I si som fills, també som hereus: hereus de Déu i hereus amb Crist, ja que sofrim amb ell per arribar a ser glorificats amb ell.

Salm responsorial 67,2 i 4.6-7ab.20-21 (R.: 21a)
S'aixeca Déu: Que es dispersin els enemics,
i fugin davant d'ell els qui l'odien.
Que s'alegrin davant d'ell els justos,
que no planyin res
per celebrar el seu triomf.

R. El nostre Déu és el Déu que salva.

Déu és pare d'orfes, defensor de viudes,
des del lloc sagrat on resideix.
Déu dona casa als desemparats,
allibera els captius i els enriqueix. R.

Beneït sigui el Senyor dia rere dia;
és ell qui ens porta, el Déu salvador nostre.
Per a nosaltres és el Déu que salva,
que pot rescatar de la mort. R.

Al·leluia Cf. Jo 17,17
La vostra paraula és veritat, Senyor:
consagreu-nos en la veritat.

Evangeli Lc 13,10-17
No calia, ni que fos en dissabte,
deslligar aquesta dona, filla d'Abraham?
Lectura de l'evangeli segons sant Lluc
En aquell temps, Jesús ensenyava en dissabte en una de les sinagogues. Hi havia allà una dona, malalta des de feia divuit anys. Anava tota encorbada i no es podia redreçar per res. Jesús, en veure-la, la cridà i li digué: «Dona, queda lliure de la teva malaltia». Li imposà les mans i ella es redreçà immediatament, i glorificava Déu.
El cap de sinagoga, en veure que Jesús havia curat la dona en dia de repòs, es disgustà i deia a la gent: «La setmana té sis dies feiners. Veniu a fer-vos curar un d'aquests dies, i no avui, que és dia de repòs». Però el Senyor li contestà: «Hipòcrites! També els dissabtes deslligueu els vostres bous i els vostres ases per dur-los de l'estable a l'abeurador. No calia, doncs, ni que fos en dissabte, alliberar aquesta dona filla d'Abraham, que Satanàs tenia lligada des de fa divuit anys?» En sentir aquestes paraules, els seus contraris hagueren de callar, avergonyits, però tota l'altra gent s'alegrava dels prodigis que feia.