DIMECRES DE LA SETMANA V DURANT L'ANY / I


Lectura primera Gn 2,4b-9.15-17
El Senyor-Déu prengué l'home i el posà al jardí d'Edèn
Lectura de llibre del Gènesi
Quan el Senyor-Déu va fer la terra i el cel no hi havia cap matoll, ni havia nascut l'herba, perquè el Senyor-Déu encara no havia fet ploure, ni existien homes que poguessin conrear els camps. Llavors nasqué de la terra un doll d'aigua que regà tota l'extensió dels camps, i el Senyor-Déu modelà l'home amb pols de la terra, li bufà a la cara per fer-li entrar un alè de vida, i es convertí en un ésser animat.
Llavors el Senyor-Déu plantà un jardí a Edèn, a la regió d'orient, i va posar-hi l'home que havia modelat. El Senyor-Déu va fer néixer de la terra fèrtil totes les varietats d'arbres que fan goig de veure i donen fruits gustosos. Al mig del jardí hi havia l'arbre de la vida i l'arbre del coneixement del bé i del mal. Llavors el Senyor-Déu prengué l'home i el posà al jardí d'Edèn perquè el cultivés i el guardés. El Senyor-Déu donà a l'home aquest manament: «Pots menjar tant com vulguis dels fruits de tots els arbres del jardí, però no mengis el fruit de l'arbre del coneixement del bé i del mal. Si un dia en menjaves, no t'escaparàs de la mort».

Salm responsorial 103,1-2a.27-28.29bc-30 (R.: 1a)
Beneeix el Senyor, ànima meva!
Senyor, Déu meu, que en sou, de gran.
Aneu vestit d'esplendor i de majestat,
us embolcalla la llum com un mantell.

R. Beneeix el Senyor, ànima meva!

Tots esperen de la vostra mà
que els doneu l'aliment al seu temps;
els el doneu, i ells l'arrepleguen,
així que obriu la mà, mengen a desdir. R.

Si els retireu l'alè, expiren
i tornen a la pols d'on van sortir.
Quan envieu el vostre alè, reneix la creació,
i renoveu la vida sobre la terra. R.

Al·leluia Jo 17,17ba
La vostra paraula és veritat, Senyor:
consagreu-nos en la veritat.

Evangeli Mc 7,14-23
Només allò que surt de l'home pot contaminar
Lectura de l'evangeli segons sant Marc
En aquell temps, Jesús cridà la gent i els deia: «Escolteu-me tots i enteneu bé això que us dic: Res del que entra dintre de l'home des de fora no el pot contaminar».
Quan Jesús deixà la gent i entrà a casa, els deixebles li preguntaren què volia dir aquell proverbi. Jesús els respongué: «També vosaltres sou incapaços d'entendre-ho? No enteneu que tot allò que entra dins de l'home des de fora no li va al cor, sinó al ventre, per tornar a sortir del cos?» Així declarava que, davant Déu, tots els aliments són purs. I afegia: «Només allò que surt de l'home el contamina. De dins de l'home, és a dir, del seu cor, en surten els pensaments dolents que el porten a cometre fornicacions, robatoris, assassinats, adulteris, estafes, maldats, enganys, indecències, enveges, insults, arrogància, ximpleria: tot això dolent surt de dintre i és el que contamina l'home».