DIMECRES DE LA SETMANA XVII DURANT L'ANY / I


Lectura primera Ex 34,29-35
Veieren com resplendia la cara de Moisès i no gosaven acostar-se-li
Lectura del llibre de l'Èxode
Quan Moisès baixà de la muntanya del Sinaí amb les dues tauletes de l'aliança a les mans, no s'adonà que li resplendia tota la cara d'haver parlat amb Déu. Aharon i tots els israelites veieren com li resplendia la cara i no gosaven acostar-se-li, però Moisès els cridà i Aharon amb tots els caps de la comunitat del poble tornaren cap a ell, i ell els parlà. Després s'acostaren també tots els israelites, i Moisès els comunicà tots els manaments que el Senyor li havia donat a la muntanya del Sinaí. Acabat de parlar amb ells, es cobrí la cara amb un vel. Cada vegada que Moisès entrava a la presència del Senyor per parlar amb ell, es treia el vel, fins que sortia i havia comunicat als israelites el que el Senyor li havia manat. Llavors els israelites veien com resplendia la cara de Moisès. Després es tornava a cobrir amb el vel fins que entrava a parlar amb el Senyor.

Salm responsorial 98,5.6.7.9 (R.: cf. 9c)
Exalceu el Senyor, el nostre Déu,
venereu l'escambell dels seus peus:
«Ell és sant!».

R. Sou sant, Senyor, Déu nostre.

Moisès i Aharon amb els seus sacerdots,
Samuel amb els qui invoquen el seu nom,
invocaven el Senyor, i els responia. R.

Els parlava en la columna de núvol,
i ells escoltaven l'aliança
i els preceptes que els donava. R.

Exalceu el Senyor, el nostre Déu,
venereu la muntanya sagrada:
és sant el Senyor, el nostre Déu. R.

Al·leluia Jo 15,15b
A vosaltres us he dit amics,
diu el Senyor;
perquè us he fet saber tot allò que he sentit del meu Pare.

Evangeli Mt 13,44-46
Ven tot el que té i compra el camp
Lectura de l'evangeli segons sant Mateu
En aquell temps, Jesús digué a la gent: «Amb el Regne del cel passa com amb un tresor amagat en un camp. L'home que el troba, el deixa amagat i, content de la troballa, se'n va a vendre tot el que té i compra aquell camp. També passa amb el Regne del cel com amb un comerciant que buscava perles fines. El dia que en trobà una de molt preu, anà a vendre tot el que tenia i la comprà».