DIMECRES DE LA SETMANA XXXIV DURANT L'ANY / II


Lectura primera Ap 15,1-4
Cantaven el càntic de Moisès i de l'Anyell
Lectura de l'Apocalipsi de sant Joan
Jo, Joan, vaig veure dalt al cel un altre senyal, gran i sorprenent: eren set àngels amb les set plagues finals, que són els darrers càstigs de Déu. Vaig veure, també, com un mar de vidre i foc. Tots els qui havien aconseguit la victòria contra la Bèstia, la seva imatge i la xifra del seu nom estaven drets vora el mar, amb arpes de Déu a les mans, i cantaven el càntic de Moisès i de l'Anyell que fa així: «Senyor, Déu de l'univers, les vostres obres són grans i admirables! Senyor, rei de tots els pobles, les vostres decisions són justes, no van mai errades. Qui no us respectarà! Qui no glorificarà el vostre nom! Perquè vós sou l'únic sant, i ara que heu revelat la vostra justícia, totes les nacions vindran a adorar-vos».

Salm responsorial 97,1.2-3ab.7-8.9 (R.: Ap 15,3b)
Canteu al Senyor un càntic nou:
ha fet obres prodigioses,
la seva dreta i el seu braç sagrat
han sortit victoriosos.

R. Senyor, Déu de l'univers,
les vostres obres són grans i admirables.

El Senyor ha revelat la seva ajuda,
i els pobles contemplen la salvació.
L'ha mogut l'amor que ell guarda fidelment
a la casa d'Israel. R.

Bramula el mar amb tot el que s'hi mou,
el món i tots els qui l'habiten;
tots els rius aplaudeixen
i aclamen les muntanyes. R.

En veure que ve el Senyor
a judicar la terra.
Judicarà tot el món amb justícia,
tots els pobles amb raó. R.

Al·leluia Ap 2,10c
Sigues fidel fins a la mort,
diu el Senyor,
i et donaré la corona de la vida.

Evangeli Lc 21,12-19
Sereu odiats de tothom pel fet de portar el meu nom.
Però no es perdrà ni un dels vostres cabells
Lectura de l'evangeli segons sant Lluc
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Se us enduran detinguts, us perseguiran, us conduiran a les sinagogues o a les presons, us presentaran als tribunals dels reis o als governadors, acusats de portar el meu nom. Serà una ocasió de donar testimoni. Feu el propòsit des d'ara de no preparar-vos la defensa: jo mateix us donaré una eloqüència i una saviesa, i cap dels vostres acusadors no serà capaç de resistir-la o de contradir-la. Sereu traïts fins i tot pels pares, pels germans, parents i amics, en mataran alguns de vosaltres, i sereu odiats de tothom pel fet de portar el meu nom. Però no es perdrà ni un dels vostres cabells. Sofrint amb constància us guanyareu la vostra vida».