DISSABTE DE LA SETMANA XIII DURANT L'ANY / II


Lectura primera Am 9,11-15
Renovaré la vida del meu poble,
els plantaré al seu territori
Lectura de la profecia d'Amós
Això diu el Senyor: «Aquell dia reconstruiré la casa de David, que està a punt de caure. En repararé els esvorancs, n'aixecaré les ruïnes, i la reconstruiré com abans, perquè tornin a prendre possessió del que queda d'Edom i de tots els altres pobles que havien portat el meu nom; l'oracle del Senyor ho diu, i ho complirà.
Venen dies, diu l'oracle del Senyor, que el llaurador seguirà de prop el segador, i els qui trepitgen raïms es trobaran amb els qui sembren. Les muntanyes regalaran de most, tots els turons en traspuaran. Renovaré la vida d'Israel, el meu poble: reconstruiran les ciutats desolades i les habitaran, replantaran les vinyes i en beuran el vi, faran horts i fruiterars i en menjaran els fruits. Els plantaré en el territori que jo els havia donat, i ningú no els n'arrancarà mai més», diu el Senyor, el teu Déu.

Salm responsorial 84,9.11-12.13-14 (R.: 9)
Jo escolto què diu el Senyor:
Déu anuncia la pau al seu poble
i als qui l'estimen:
«Que no tornin a ser tan insensats».

R. Déu anuncia la pau al seu poble.

La fidelitat i l'amor es trobaran,
s'abraçaran la bondat i la pau;
la fidelitat germinarà de la terra,
i la bondat mirarà des del cel. R.

El Senyor donarà la pluja,
i la nostra terra donarà el seu fruit.
La bondat anirà al seu davant,
i la pau li seguirà les petjades. R.

Al·leluia Jo 10,27
Les meves ovelles reconeixen la meva veu,
diu el Senyor;
també jo les reconec i elles em segueixen.

Evangeli Mt 9,14-17
Estaria bé que dejunessin mentre tenen el nuvi amb ells?
Lectura de l'evangeli segons sant Mateu
En aquells temps, els deixebles de Joan anaren a trobar Jesús i li preguntaren: «Per què els vostres deixebles no dejunen, com ho fem nosaltres i els fariseus?» Jesús els respongué: «Estaria bé que els convidats a un casament dejunessin mentre tenen el nuvi amb ells? Ja vindrà el dia que els serà pres, i llavors sí que dejunaran. Ningú no apedaça un vestit vell amb roba que encara no ha estat rentada: el pedaç s'enduria part del vestit, i l'esquinç quedaria pitjor. Tampoc no posen mai vi nou en bots vells: els bots es rebentarien i quedarien inútils, i el vi es vessaria. El vi nou, el posen en bots nous, i així es conserven els bots i el vi».