DISSABTE DE LA SETMANA XXX DURANT L'ANY / I


Lectura primera Rm 11,1.2a.11-12.25-29
Si del fet d'haver estat exclosos els jueus
n'ha vingut la reconciliació del món,
què no vindrà quan ells s'incorporin?
Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Roma
Germans, jo pregunto: És que el Senyor ha abandonat el seu poble? Mai de la vida! Que jo mateix soc israelita, descendent d'Abraham, de la tribu de Benjamí. Déu no ha abandonat el poble que va escollir. Per tant, jo pregunto: Els jueus han caigut per no aixecar-se més? De cap manera! Mireu: la seva caiguda ha obert la salvació als altres pobles, i això farà engelosir Israel. Ara, si la seva caiguda ha enriquit el món, si la seva pèrdua ha enriquit els altres pobles, no els enriquirà molt més la seva recuperació?
No vull, germans, que desconegueu el designi de Déu, no fos cas que us enorgullíssiu de la vostra sort: una part d'Israel s'ha endurit fins que hi hauran entrat en massa els altres pobles. Aleshores Déu salvarà tot Israel, tal com diu l'Escriptura: «Vindrà de Sió l'alliberador, i posarà terme a la revolta de Jacob. Aquesta serà l'aliança que faré amb ells quan trauré els seus pecats». S'han enemistat amb Déu perquè s'estengués a vosaltres l'anunci de la Bona Nova, però Déu, que els va elegir, continua estimant-los per amor dels seus pares. Quan Déu ha concedit a algú els seus favors i l'ha cridat, no es fa mai enrere.

Salm responsorial 93,12-13a.14-15.17-18 (R.: 14a)
Feliç l'home que vós eduqueu, Senyor,
que instruïu amb la llei que heu donat;
el guardeu en pau en dies de desgràcies.

R. El Senyor no deixarà el seu poble.

El Senyor no deixarà el seu poble,
no abandonarà la seva heretat;
els tribunals donaran sentències justes,
i els homes rectes les aprovaran. R.

Si no m'hagués defensat el Senyor,
ja em veia al silenci del sepulcre.
Quan m'adono que estic a punt de caure,
vós m'aguanteu, per l'amor que em teniu. R.

Al·leluia Mt 11,29ab
Accepteu el meu jou i feu-vos deixebles meus,
que jo soc benèvol i humil de cor.

Evangeli Lc 14,1.7-11
Tothom qui s'enalteix serà humiliat,
però el qui s'humilia serà enaltit
Lectura de l'evangeli segons sant Lluc
Un dissabte, Jesús entrà a menjar a casa d'un dels principals fariseus. Ells l'estaven observant. Jesús notà que els convidats escollien els primers llocs i els proposà aquesta paràbola: «Quan algú et convida a un dinar de casament, no et posis al primer lloc: si hi hagués un altre convidat més honorable que tu, vindria el qui us ha convidat a tots dos i et diria: "Cedeix-li el lloc", i tu hauries d'ocupar el lloc darrer, tot avergonyit. Més aviat quan et conviden ves a ocupar el lloc darrer, i quan entrarà el qui t'ha convidat et dirà: "Amic, puja més amunt". Llavors seràs honorat davant de tots els qui són a taula, perquè tothom qui s'enalteix serà humiliat, però el qui s'humilia serà enaltit».