DIVENDRES DE LA SETMANA XXXI DURANT L'ANY / I


Lectura primera Rm 15,14-21
Sacerdot de Jesucrist entre els no-jueus,
perquè puguin ser presentats a Déu com una ofrena agradable
Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Roma
Personalment, germans meus, estic ben convençut que sou bons de veritat, perfectament instruïts i capaços d'amonestar-vos els uns als altres, sense necessitat de mi. Però, per la gràcia que Déu m'ha donat, us he escrit amb cert atreviment, com qui recorda coses que ja coneixeu.
Déu, per la seva gràcia, ha volgut que jo, com un sacerdot de Jesucrist, exercís entre els no-jueus la funció sagrada d'anunciar la Bona Nova de Déu, perquè, santificats per l'Esperit Sant, puguin ser presentats a Déu com una ofrena agradable. Per això amb tota raó puc gloriar-me en Jesucrist del meu servei a Déu: no gosaré mai referir res més que allò que Crist, valent-se de la meva paraula i de les meves obres, ha realitzat a través de mi per convertir els pobles no jueus. Ell m'ha donat el poder d'obrar prodigis i la força de l'Esperit, i així he dut a terme la missió d'anunciar la Bona Nova del Crist des de Jerusalem pertot arreu fins a Il·líria. Però, sempre m'he fet un honor d'anunciar l'evangeli només allà on el nom de Crist encara no era conegut, per no construir sobre els fonaments posats per un altre; en això segueixo el que diu l'Escriptura: «Hi veuran aquells a qui mai no s'havia contat res d'ell, comprendran aquells que no n'havien sentit parlar».

Salm responsorial 97,1.2-3ab.3cd-4 (R.: cf. 2b)
Canteu al Senyor un càntic nou:
ha fet obres prodigioses,
la seva dreta i el seu braç sagrat
han sortit victoriosos.

R. El Senyor ha revelat als pobles la seva salvació.

El Senyor ha revelat la seva ajuda,
i els pobles contemplen la salvació.
L'ha mogut l'amor que ell guarda fidelment
a la casa d'Israel. R.

Tothom ha vist, d'un cap a l'altre de la terra,
la salvació del nostre Déu.
Aclameu el Senyor arreu de la terra,
esclateu en cants i en crits d'alegria. R.

Al·leluia 1Jo 2,5
Els qui fan cas de la paraula de Jesucrist
han arribat de debò a estimar Déu perfectament.

Evangeli Lc 16,1-8
Els homes del món són més prudents que els fills de la llum
Lectura de l'evangeli segons sant Lluc
En aquell temps, Jesús deia als seus deixebles: «A un home ric li van denunciar que el seu administrador malversava els seus béns. Ell el cridà i li digué: Què és això que sento dir de tu? Dona'm comptes de la teva administració: d'ara endavant ja no podràs administrar els meus béns". L'administrador va pensar: Què podré fer, ara que el meu amo em despatxa de l'administració? Per cavar, no tinc prou força; anar a captar em fa vergonya. Ja sé què he de fer per trobar qui em vulgui a casa seva quan perdré l'administració. I cridà un per un els qui tenien deutes amb el seu amo. Al primer li digué: "Quant deus al meu amo?" Ell li contestà: "Cent bidons d'oli". Li digué: "Aquí tens el teu rebut. Seu de pressa i escriu-ne un que digui cinquanta". A un altre li digué: "I tu, quant deus?" Li contestà: "Cent sacs de blat". Li diu: "Aquí tens el teu rebut. Escriu-ne un que digui vuitanta".
I aquest administrador de riquesa enganyosa, el Senyor el lloà així: Ha estat prudent, perquè en el tracte amb els homes de la seva mena, els homes del món són més prudents que els fills de la llum».